چهار ناو هواپیمابر آمریکایی در راه خلیج فارس

به گزارش سایت عصر ایران، منابع آگاه به روزنامه کویتی القبس گفتند که تحریم ها و مجازت های بین المللی علیه رژیم تهران روند افزایشی به خود گرفته است تا جمهوری اسلامی به مرحله محاصره کامل درآید و این موضوع رژیم تهران را به واکنش نظامی می کشاند .به گفته این منبع، آمریکا هم اکنون به شدت درباره اعمال محدودیت بر بنادر ایران فعالیت می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!