فرمانده نیروی انتظامی: من و رادان در کهریزک متهم نیستیم

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی دخالت خود و سرتیپ احمدرضا رادان معاونش را در کهریزک رد کرده و گفته است که تصاویر جدیدی از معترضان روز عاشورا برای شناسایی منتشر می شود.

آقای احمدی مقدم که به بوشهر سفر کرده در پاسخ به پرسش هفته نامه خلیج فارس در باره نقش مسئولان ارشد نیروی انتظامی در بازداشتگاه کهریزک گفته است که “بنده به عنوان مسئول ارشد پلیس و یا جانشین من (احمد رضا رادان) در این پرونده متهم نیست و دلیلی هم ندارد.”

به گفته رئیس پلیس ایران، ابعاد مسئله معلوم است و بنابر گزارش مجلس “یک تخلفی بوده در سطح یک واحد صورت گرفته است.”

آقای احمدی مقدم تاکید کرده که “مسئولانی که از پلیس در کهریزک نقش داشته اند، حداکثر اتهامی که متوجه شان می باشد ضعف نظارت و سهل انگاری در انجام وظیفه است و گرنه آمریت و یا دستور نه تنها به اثبات نرسیده بلکه ثابت شده که چنین آمریتی نبوده است.”

در جریان وقایع بعد از انتخابات گر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!