نمایش مشروعیت یا سرکوب وبرخورد؟

یکی از فرماندهان سپاه گفته است: “اگر كسي در روز 22 بهمن اعتراض كند از مردم ايران نيست و با جرات مي گوييم كه عامل بيگانه است.” سردار حسين همداني با بيان اينكه “ما نمايندگان مردم هستيم” تاكيد كرده: “ما به هيچ عنوان اجازه نمي‌دهيم چيزي به عنوان موج سبز خودي نشان بدهد؛ البته همه مردم ما موج سبز هستند ولي اجازه نمي‌دهيم موج سبزي كه رنگ و بوي بيگانه داشته باشد، خودي نشان دهد”. این جمله در حالی بیان میشود که پیش از این هاشمی رفسنجانی از تمام گروهها خواسته است راه پیمایی 22 بهمن را به روز وحدت ملی تبدیل کنند. امامی کاشانی و محمد غروی هم از جوانان خواسته اند شعارهای انقلاب را بدهند واز ورود فتنه گران به داخل صفوف خود جلوگیری کنند. به موازات این گفته ها فارس خبرداده است که 300خبرنگار خارجی برای پوشش راه پیمایی 22بهمن به تهران می آیند؛این در حالیست که درطول 8ماه گذشته که تهران عظیم ترین تحولات بعد از انقلاب را از سرگذرانده، ورود خبرنگاران … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!