وقتیکه غرب برای حرف احمدی نژاد کذاب تره هم خورد نمی کند.

روزنامه حکومتی عقب نشینی اتمی رژیم را رد کرد

—————————————————————————

روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی: اظهارات تلويزيوني هفته گذشته رئيس جمهور درباره تبادل اورانيوم ميان ايران و كشورهاي عضو گروه 1 +5 درعين حال كه چندان روشن و صريح نبود كه نوعي عقب نشيني توسط ايران در اين موضوع تلقي شود مقامات و رسانه هاي غربي آنرا به معناي تجديدنظر ايران در مواضع هسته اي خود دانسته و نوعي عقب نشيني تلقي كرده اند. مايك همر سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا اطلاعيه اي را در اين زمينه قرائت كرد و گفت : «اگر اظهارات محمود احمدي نژاد بازتاب دهنده تغيير موضع ايران است ما با بي صبري منتظريم كه ايران آنرا به آژانس بين المللي انرژي اتمي اطلاع دهد. » نكته اساسي و مهمي كه در اين ماجرا وجود دارد و غربي ها به ويژه كشورهاي عضو گروه 1 +5 بايد به آن توجه نمايند اينست كه در جمهوري اسلامي ايران تعيين سياست هاي كلي نظا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!