جواد لاریجانی باز هم دهان گشود!

جنبش راه سبز(جرس): همه بر این باورند که جواد لاریجانی این روزها خیلی حر ف می زند. او که در مرکز پژوهش های علوم بنیادی مشغول بکار است و انتظار می رود که در مورد مسایل علمی و فیزیک اظهار نظر کند، بی علاقه به عرصه علم عاشق اظهار نظرسیاسی است. از هر بهانه ای استفاده می کند تا دیدگاههایش را بیان کند.خصوصا در ماههای اخیر هم با دورشدن هر چه بیشتر نخبگان از دولت دهم، حامیان احمدی نژاد دست به دامن این برادر لاریجانی ها شده اند.

محمد جواد لاریجانی که بواسطه دیدگاه لیبرالش، بر خلاف دو برادر دیگر، سالهاست از کرسی های سیاسی دور مانده و بنوعی مغضوب اصولگرایان بوده، از این فرصتها بهره می جوید تا شاید بتواند روزنه ای جدید برای ورود دوباره به میدان سیاست باز کند. این بار وی میرحسین موسوی را نشانه رفته و تلاش دارد تا با قرار گرفتن در صف افراطیون جناح راست، یک بار دیگر تئوری پرداز بودن خود را به اثبات برساند و کمبود این جناح را جبران … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!