بی‌سابقه‌ترین بازداشت‌‌ها طی ۲۵سال گذشته

موج جديد بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در روزهای اخير افزايش يافته است. بنابر آخرين گزارش‌ها روز يک‌شنبه چهار روزنامه‌نگار در تهران و شهرستان‌ها بازداشت شده‌اند.
سميه مؤمنی (روزنامه‌نگار نشريه‌ی «نسيم بيداری» و از فعالان کمپين «يک ميليون امضا»)، مهسا جزينی (روزنامه‌نگار روزنامه‌ی «ايران» در اصفهان)، احمد جلالی فراهانی (دبير اجتماعی خبرگزاری «مهر») و زينب کاظم‌خواه (خبرنگار هنری خبرگزاری «ايسنا») از جمله‌ی روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده هستند.
هم‌چنين علی کلايی (فعال حقوق بشر و عضو کميته‌ی گزارش‌گران حقوق بشر) نيز در همين‌روز بازداشت شد. پيش از آن روز سه‌شنبه جميله دارالشفايی و خواهرش بنفشه دارالشفايی از فعالان عرصه‌ی هنر و موسيقی و روز پنج‌شنبه سما بهمنی (فعال حقوق بشر در مهاباد) بازداشت شدند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!