همراه با جمع و حفظ هویت در راهپیمایی۲۲ بهمن شرکت کنیم/ جنبش سبز با کسانی که عقاید ما را ندارند نیز دوست است

22 بهمن یک روز جامع و از ایام الله است. با روحیه جمع بودن اما ضمن حفظ
هویت باید در اینگونه حرکت ها حضور داشته باشیم/اهانت به مردم و اهانت به
آزادی اندیشه ارتباطی به اسلام ندارد/تحولات بعد از انتخابات ممکن است به
ما کمک کند تا مجدداً بتوانیم بازتفسیری نو و زنده از قانون

ساسی ارائه کنیم تفسیری که بتواند مشکلات کشور را حل کند/اعتقاد دارم ملت
صلاح خود را می داند و عقل جمعی، عقل برتر موجود در صحنه است و انقلاب
اسلامی برای همین رخ داد/متأسفانه منافع عده ای در دوقطبی کردن جامعه
است/نیرویی که امروز به صحنه آمده تنها خواسته اش این است که به قانون و
ارزش های اصلی انقلاب اسلامی برگردیم اما مورد تهمت قرار می گیرد/جنبش سبز
با همه حتی با کسانی که عقاید ما را ندارند دوست است چون بخشی از ملت ما
محسوب می شود/جنبش سبز ملت ایران مستقل، خردگرا و مسالمت آمیز است/ما با
بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مخالف نیستیم، … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!