اعتراض ایتالیا به حمله به سفارت این کشور در تهران

فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا در سنای این کشور گفت شبه نظامیان وابسته به دولت ایران تلاش کرده اند به سفارت این کشور در تهران حمله کنند.

آقای فراتینی گفت که بسیجی هایی که لباس شخصی داشتند، به طرف سفارت سنگ پرتاب کرده و شعار “مرگ بر ایتالیا” و “مرگ بر برلوسکونی” سر داده اند.

رسانه های ایران نیز از برگزاری تجمعات اعتراضی در برابر سفارتخانه های ایتالیا و فرانسه خبر داده اند.

آقای فراتینی گفته است که تماس هایی در سطح اتحادیه اروپا برقرار است تا “نگرانی شدید خود را از چنین اتفاقاتی نشان دهند.”

وزیر خارجه ایتالیا گفته است کشورش شرکت در مراسم پیروزی انقلاب در روز پنجشنبه این هفته را لغو کرده است.

خبرگزاری نیمه دولتی فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است از تجمع دانشجویان در برابر این سفارتخانه ها خبر داده که خواهان کاهش روابط با کشورهای غربی شده اند.

آقای فراتینی در نشست سنای ایتالیا گفته است صد معترض ” خش… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!