روسیه: احتمال وقوع جنگ ميان کشورهای غربی و رژیم تهران

 روسیه: احتمال وقوع جنگ ميان کشورهای غربی و رژیم تهران

—————————————————————————

مسکو،20 بهمن، خبرگزاری «ریا نووستی»/ “نیکلای پاتروشف” دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه روز سه شنبه طی کنفرانسی مطبوعاتی در خبرگزاری «ریا نووستی» اظهار داشت که تهدید بروز جنگ با ایران وجود دارد.

پاتروشف گفت: “بسیار مهم است که اجازه وقوع جنگ را نداد، اما تهدید وقوع جنگ وجود دارد. بطور نظری وجود دارد و برخی کشورها اقدام نظامی را غیر ممکن نمی دانند”.

دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه گفت: “روش دیپلماتیک برای حل و فصل مسئله مهم است، اما هر چیزی حدی دارد. ما علاقمند به دیالوگ هستیم. اما همیشه چنین چیزی مقدور نمی باشد”.

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/072600.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!