نگرانی ترکیه از وقوع درگیری میان غرب و رژیم تهران


 نگرانی ترکیه از وقوع درگیری میان غرب و رژیم تهران

—————————————————————————

وزیر امور خارجه ترکیه روز سه شنبه اطلاع داد که قصد دارد به تهران سفر کند تا از وقوع درگیری میان کشورهای غربی و جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

به گزارش ریانوستی، وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا به خبرنگاران گفت: ما نمی خواهیم که کانون جدید تنش در منطقه ما ایجاد شود.

به گفته وزیر امور خارجه ترکیه، وی ممکن است همین امروز به تهران سفر کند.

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/072611.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!