ویدئو کلیپهای پاره کردن و به اتش زدن پرده های تبلیغاتی ٢٢ بهمن

پاره کردن پردهٔ تبلیغات رژیم ۱۲ بهمن

پارچه نویسی مرگ برخامنه ای بر روی پل کمیل / نواب

  آتش زدن عکس خامنه‌ای در تهران

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!