هشدارهای كليدي برای راهپيمائي ۲۲ بهمن – ویرایش نهایی

شبکه جنبش راه سبز(جرس): آنچه در پی می آید، مجموعه ای از توصیه هایی ست که حاصل خرد جمعی سبزها برای حضوری پرشکوه و با اقتدار در جریان تظاهرات 22 بهمن است.متن نهایی این هشدارها ساعت 19 به وقت تهران بر اساس آخرین رابزنیها تنظیم و تکمیل شده است.

چكيده :
حضور چشم گير جنبش سبز در راهپيمائي 22 بهمن پس از تحمل هشت ماه تهمت ، افترا ،ضرب و شتم ،زندان و…بسيار معنا دار و مهم خواهد بود .ما نبايد كليه مطالبات به حق جنبش را در يك راهپيمائي سه ساعته كه در كنار غير سبزها و عوامل حاكميت انجام مي شود مطالبه نمائيم . در اين مرحله از مبارزه ،تكيه ما روي مطالبات حد اقلي جنبش سبز است كه در بيانيه 17 ميرحسين موسوي آمده است. اين مطالبات اولا مورد وفاق كليه معترضين به وضع موجود است و ثانيا در چارچوب قوانين موجود قابل مطالبه است و لذا حاكميت نمي تواند با آن برخورد نمايد. بنا به توصيه رهبران جنبش سبز ، شعارهاي تحريك كننده نخواهيم داد و با غير سبز ها ، ح… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!