پرسش و پاسخ برنامه نیوزنایت بی‌بی‌سی با مهدی کروبی

برنامه خبری نیوزنایت که از شبکه ۲ تلویزیون داخلی بی بی سی در بریتانیا پخش می شود، سئوال هایی را به صورت مکتوب با مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران مطرح کرده و آقای کروبی به این سئوال ها پاسخ داده است.

متن این پرسش و پاسخ که در روز ۲۰ بهمن (۹ فوریه) در برنامه نیوزنایت پخش شد به این شرح است:
* چه گفت و گوهایی میان رهبران “جنبش سبز” و رهبران کشور انجام شده است؟ دقیقا چه کسی مستقیما در این گفت و گوها شرکت داشته و چه مواردی در آنها مطرح شده است؟

در حال حاضر گفتگوی متقابل از طرف اینجانب و یا مهندس موسوی با مقامات سیاسی کشور انجام نمی گیرد. ما در بیانیه های خود مطالبات مردم و جنبش سبز را اعلام کرده و می کنیم و حکومت هم از طریق رسانه ملی و اظهارات مقامات سیاسی و نظامی حرف خود را می زند. فضای امنیتی و پلیسی بستر همکاری جدی نیست. تحمل اندیشه دیگری، افزایش سعه صدر، نقد پذیری و امکان تضارب آرا بستر لازم برای گفت و گو است. … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!