اعتراض مردم تبريز مانع از سفر موسوي به اين شهر شد

گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، ميرحسين موسوي قرار بود ساعت 21:30
پنج‌شنبه شب با پرواز شماره 5206 شركت هواپيمايي آتا به تبريز سفر كند اما
اعتراضات گسترده مردم اين شهر وي را مجبور به لغو اين سفر كرد.

مردم انقلابي و خداجوي تبريز كه بعدازظهر امروز در جريان سفر ميرحسين
موسوي به اين شهر قرار گرفتند از نخستين ساعات عصر پنج‌شنبه 22 بهمن از
نقاط مختلف شهر خود را به فرودگاه بين‌المللي تبريز رسانده و درهاي خروجي
آن و مبادي ورودي شهر را مسدود كردند.

ميرحسين موسوي با اطلاع از اعتراضات و محاصره فرودگاه اين شهر توسط
مردم، مجبور به لغو سفر خود شد و مسئولان فرودگاه نيز با اعلام اين موضوع
از مردم خواستند كه منطقه را ترك كنند.

براساس اين گزارش، مردم تبريز كه در اعتراض به سفر موسوي به اين شهر در
محل فرودگاه گرد آمده بودند، با شنيدن خبر لغو سفر وي، به تدريج فرودگاه
اين شهر را ترك كردند، اما… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!