Valentine`s Day سبز شد

دیروز طرفداران جنبش سبز مقیم لندن، در آستانه فرا رسیدن روز جهانی‌ عاشقان Valentine`s Day , در طی‌ یک حرکت نمایشی، حمایت خود را از هموطنان آزادیخواه خود در داخل و خارج از ایران اعلام کردند.

در این حرکت نمایشی که در یکی‌ از میادین اصلی‌ لندن، آغاز شد، این
گروه با پوشیدن لباس‌های سیاه رنگ و قلبهای سبز، دست به راهپیمایی سکوت در
سطح شهر لندن زدند

این راهپیمائی نمایشی که از ساعت ۱ تا ۵ بعداز ظهر به طول انجامید، با حمایت شایانی از طرف شهروندان خارجی‌ این شهر روبرو شد.

هدف از این راهپیمایی نمایشی، حمایت جنبش سبز آزادیخواه مردم ایران و
محکوم کردن اعدامهای سیاسی اخیر در ایران و همچنین درخواست آزادی و رسیدگی
به حال زندانیان سیاسی، و در خواست … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!