هیلاری خانم اشتباه میفرمائید

لطفا توجه فرمائید
وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داده که نظام سیاسی ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی حرکت می کند و این روند را خطری برای منطقه دانسته است. روز دوشنبه، 26 بهمن (15 فوریه)، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی در دوحه، پایتخت قطر، در بررسی شرایط و تحولات سیاسی در ایران، گفت که به نظر می رسد نظام سیاسی این کشور به سوی تسلط یک دیکتاتوری نظامی به رهبری سپاه پاسداران حرکت می کند

هیلاری خانم اشتباه می‌‌فرمائید ایران از بهمن پنجاه و هفت به دام دیکتاتوری افتاد و از خرداد گذشته تحت حکومت دیکتاتوری نظامی است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!