آقاي احمدی نژاد ، رنگ پرچم ايران تغيير کرد؟

از ریاست محترم جمهور به عنوان کسی که برای پاسداشت قانون اساسی ، به قرآن مجید سوگند خورده است ، انتظار می رود نسبت به این موضوع که با تکرار شدنش حساسیت زا می شود ، واکنش نشان دهند و به افرادی که چنین رویکردی را دنبال می کنند ، هشدار دهند تا حرمت همنشینی تاریخی سبز و سفید و سرخ در پرچم پاک ایران نگه داشته شود.
اصل هجدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: « پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار “الله‏ اكبر” است‏.» با این حال ، گویا برخی پرچم ایران را با رنگ های کنونی دوست ندارند ؛ این را می توان از دستکاری های مکرر در رنگ پرچم ایران آن هم در آیین های رسمی به وضوح دریافت.
اولین بار ، در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید ایرنا این اتفاق افتاد ؛ روز ششم بهمن ، وقتی این مراسم در عالی ترین سطح و با حضور رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد ، همگا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!