افزایش نگرانی روسها از حمله نظامی آمریکا به رژیم


 افزایش نگرانی روسها از حمله نظامی آمریکا به رژیم

—————————————————————————

خبرگزاری «ریا نووستی»: رئیس ستادکل نیروهای مسلح روسیه آمریکا را ازحمله به ایران برحذر داشت.

 ژنرال “نیکلای ماکاروف” رئیس ستادکل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه روز چهارشنبه به خبرنگاران اعلام کرد که پیامدهای تصمیم احتمالی آمریکا برای حمله به ایران “وحشتناک” خواهند بود.

ماکاروف گفت: “من فکر می کنم پیامدهای (حمله) وحشتناک خواهند بود و نه تنها برای ایران، بلکه برای ما و همه منطقه آسیا – اقیانوس آرام”.

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/073022.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!