مركز تحقيقاتي صهيونيستي: ايران بر اسرائيل غلبه خواهد كرد

براساس مقاله منتشره در پايگاه اطلاع رساني “المكتوب ” و به نقل از “مركز
تحقيقات امنيت قومي دانشگاه تل‌آويو ” پيش بيني شده بروز هرگونه برخورد يا
جنگ ميان رژيم صهيون?ستي و ايران به نفع اين رژيم و آمريكا نخواهد بود و
برنده نهايي اين نزاع بي‌شك ايران خواهد بود و تلاش آمريكا براي ايجاد مانع
برسر دستيابي ايران به انرژي هسته‌اي و اتخاذ اقدامات يك‌جانبه براي توقف
برنامه‌هاي اين كشور و يافتن راه حلي يك‌سويه براي آن بي‌فايده است.

اين پايگاه با استناد به سخنان “اميلي لانداو ” مسئول اجراي اين پروژه
تحقيقاتي مي‌نويسد: “در صورتي‌كه اسرائيل تاسيسات هسته‌اي ايران را هدف
قرار دهد آمريكا فقط به يافتن راهبردهاي سياسي مقابل تهران اكتفا و در اين
جنگ اسرائيل را به حال خود رها خواهد كرد “.

لانداو در ادامه مي‌افزايد: “در صورت آگاهي ايران از اين قصد آمريكا،
بي‌شك از تما… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!