طرح شناسایی و گسترده فرزندان و بازماندگان اعدام های دهه 60

شبکه جنبش راه سبز (جرس): دستگاهها و نهادهای نظامی و اطلاعاتی طرح گسترده ای به منظور شناسایی و زیر نظر گرفتن فرزندان و بازمانذگان دهه شصت در دست دارند.

به گزارش جرس، نهادهای امنیتی بر این باورند که یکی از عوامل اصلی استمرار حرکتهای اعتراضی مردم، فعالیت بازماندگان و فرزندان افراد اعدام شده دهه شصت به ویژه اعدام های سال 67 است.

بر طبق اطلاعاتی که خبرنگار جرس به دست آورده ، هم اکنون برخی از این نهادهای اطلاعاتی لیستی کامل از وضعیت شغلی، اجتماعی و فعالیت های فرزندان اعدام شدگان دهه 60 را آماده کرده است و اقدام به شنود مکالمات و رد گیری ارتباطات اینترنتی این گروه از افراد جامعه است.

گفتنی است ظرف روزهای اخیر نیز جمعی از بازماندگان اعدام های دهه 60 دستگیر شده اند در حالی که نزدیکان آنها می گویند که دستگیرشدگان هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته اند.

در جریان اعدام های دهه 60 جمع زیادی از اعضای گروههای مخالف جمهوری اسلامی … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!