مسئله ایران بطور غیرقابل کنترلی بسوی جنگ پیش می رود

مسئله ایران بطور غیرقابل کنترلی بسوی جنگ پیش می رود

خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، 30 بهمن ماه

پایگاه روسی خبری تحلیلی “روسکایا لینیا” روز جمعه نوشت: “الکسی پوشکوف” مدیر انستیتوی مشکلات مبرم بین المللی وابسته به آکادمی دیپلماسی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه ای گفت: “اینطور بنظر می رسد که اوضاع بطور غیرقابل کنترلی بسوی عملیات نظامی علیه ایران پیش می رود و برای روسیه فوق العاده مهم است که موضعی درست اتخاذ کند. زیرا دقیقاً همانطور که در سال های 2002 – 2003 موضوع اصلی در جهان، عراق بود، اکنون نیز موضوع ایران می تواند به خط الراس جدیدی در سیاست جهانی تبدیل شود”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!