پخش پارازیت ماهواره ای؛ اخطار یوتل ست به رژیم تهران

 پخش پارازیت ماهواره ای؛ اخطار یوتل ست به رژیم تهران

—————————————————————————

سایت banksat.com

کمپانی Eutelsat فرانسه پس از اعتراض شبکه های دویچه وله و بی بی سی، به طور رسمی اعلام کرد که پیش از این اعتراضات شکایت خود را به “آژانس ملی کنترل فرکانس فرانسه” ارائه کرده است.

در همین حال Rhône Safien از مقامات ارشد این شرکت به گروه اخلال گر ایرانی هشدار داد در صورت ادامه این روند منتظر اجماع جهانی نخواهد ماند و دسترسی ایران را به تمامی ماهواره های مخابراتی ، رادیو تلویزیونی و زمین شناسی و… متعلق به این شرکت قطع خواهد کرد.

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/073084.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!