مهماندار هتاك هواپيمايي كيش‌اير از كشور اخراج شد

خبرگزاري فارس: رضاييان
گفت: مهماندار يوناني پرواز شماره 7081 هواپيمايي كيش‌اير به دليل رفتار
ناشايست و اقدام غيرمسئولانه در پرواز تهران به مقصد كيش از كشور اخراج شد.

غلامرضا رضاييان
رئيس پليس مهاجرت و اتباع خارجي ناجا در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري
فارس، با اشاره به بي‌احترامي مهماندار يوناني پرواز شماره 7081 هواپيمايي
كيش‌اير از تهران به مقصد كيش به مسافرين در پي اعتراض به واژه مجعول خليج
عربي در اين پرواز اظهار داشت: مهماندار يوناني شركت هواپيمايي كيش‌اير با
هماهنگي مديرعامل اين شركت در ساعت 21 شب گذشته، شنبه 1 اسفند‌ماه به پليس
مهاجرت و اتباع خارجي مستقر در كيش احضار و به دليل رفتار ناشايست و اقدام
غيرمسئولانه به استناد بخش 3 بند ج ماده 2 و 3 قانون ورود و اقامت اتباع
خارجي پروانه اقامتش باطل شد.

وي با بيان اينكه اين اقدامات در پي پخش خبر اين ماجرا ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!