نگرانی رژیم تهران از تغییر موضع چین

جهان نیوز: بازي زيركانه چين با كارت هسته اي جمهوري اسلامي؟ پس از اعلام آغاز غني سازي 20 درصدي در ايران هم زمان با افزايش موج تهديد ها، كشور چين اعلام كرده كه با تحريم ايران مخالفت است. اما در اين ميان نبايد فراموش كرد كه به همان اندازه كه روسيه با وجود تعهدات بسيار مبني بر راه اندازي نيروگاه بوشهر و دريافت ميلياردها دلار براي اين اقدام ، همچنان به بهانه هاي مختلف از آغاز به كار نيروگاه هسته اي بوشهر جلوگيري مي كند و حتي در اين ميان از تحويل محموله S-300 نيز به ايران خودداري كرده است كشور چين نيز بسته به شرايط موجود مي تواند با دريافت امتيازهاي مناسب تر در حمايت خود از پرونده هسته اي ايران تجديد نظر كند. همان گونه كه روسيه پس از توافق آمريكا براي عدم استقرار سپر موشكي و نيز اعطاي امتيازات تجاري و بين المللي ديگر، براي چندمين بار در طول تاريخ به خيانت عليه ايران دست زد. در حال حاضر مسئله تبت و به خصوص ديدار اخير اوباما با دالايي … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!