گزارش آژانس می‌تواند به حمله آمریکا منجر شود

 مقام آلمانی: گزارش آژانس می‌تواند به حمله آمریکا منجر شود

—————————————————————————

رادیو آلمان: سخنگوی دولت آلمان گفت: ادامه بی توجهی به آژانس، نقض قطعنامه‌های شواری امنیت و ادامه سیاست خطرناک هسته‌ای تهران، جامعه جهانی را بر آن داشته است تا در نیویورک در جهت تدارک برداشتن گام‌های دیگری برای تحریم‌های همه‌جانبه علیه رژیم تهران باشد.

در عین حال گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان گفت که در اروپا اقدامات هماهنگ کننده‌ای در این زمینه آغاز شده‌است.

از سوی دیگر نگرانی‌ها نسبت به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران افزایش یافته است.

رولف موتسه‌نیش سخنگوی فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان گفت انتشار «گزارش دراماتیک» آژانس، می‌تواند به حمله آمریکا یا اسرائیل به ایران منجر شود.

—————————————————————————

Link:  >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!