سوءقصد به نورچشمی شریعتمداری بعد از ناکامی در دادگاه

پارلمان‌نیوز: ساعاتی بعد از دادگاه روزنامه کیهان که حسین شریعتمداری حرف چندانی در برابر شکات نداشت و به جای دفاع حقوقی به آسمان و ریسمان بافتن پرداخت ناگهان پیام‌فضلی‌نژاد، نورچشمی مدیرمسئول کیهان آنگونه که فارس گزارش داده از سوی افراد ناشناس و احتمالا از سوی جریان فتنه مورد سوء قصد قرار گرفت!

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان برگزار شد.

در این دادگاه که «حسن شایانفر»، «کاشف پیام‌فضلی‌نژاد» به همراه چند نفر دیگر در ردیف آخر صندلی‌های دادگاه برای فضاسازی‌های احتمالی حضور یافته بود، اما فضای دادگاه با شکایت جدی، مستدل و حقوقی وکلای شاکیان این پرونده از جمله عمادالدین باقی، شادی صدر، شیرین عبادی و رحیم مشایی به سمت دیگری رفت و شریعتمداری در مقام دفاع از خود از ساعت 10 تا 12 و نیم به جای دفاع حقوقی از خود … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!