پیشنهادهای کروبی: مجوز تظاهرات آزاد مخالفان و برگزاری رفراندوم

مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، با صدور بیانیه ای با محکوم کردن بهره برداری دولت از راهپیمایی 22 بهمن، دو پیشنهاد را برای حل بحران سیاسی کشور مطرح کرده است.

مهدی کروبی در بیانیه ای که روز دوشنبه، 3 اسفند (22 فوریه)، خطاب به “مردم بزرگ و آزاده ایران” انتشار داده از حضور گسترده مردم در راهپیمایی سالروز انقلاب اسلامی که “به رغم فشارهای امنیتی و فضای بسته سیاسی حاکم” صورت گرفت سپاسگزاری کرده و گفته است که این مراسم با دعوت همه جناح ها و شخصیت های سیاسی و مراجع تقلید و “با امید گشایش روزنه هایی به سوی حل بحران و مشکلات ملی انجام پذیرفت.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!