تحریمهای بیشتر می تواند رژیم تهران را فلج کند


 تحریمهای بیشتر می تواند رژیم تهران را فلج کند

—————————————————————————

رادیو آلمان: برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا در راستای تحریم بیشتر ایران پیش می‌رود. بر اساس برآوردها و اطلاعات جدید تحریم‌های بیشتر فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد می‌کند و می‌تواند آن را فلج کند.

جمهوری اسلامی در تبلیغات خود بر همراهی و همکاری با محافل بین‌المللی تأکید می‌کند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه گفته است که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری نیز روز سه شنبه در یک سخنرانی گفت که ایران به بمب هسته‌ای نیاز ندارد و به دنبال تولید آن نیست.

این سخنان ظاهرا دیگر برای قدرت‌های غربی قابل قبول نیست. آنها گفته‌اند که ایران به زودی با تحریم شدیدتری روبرو خواهد شد. ز… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!