برادر عبدالمالک ريگی صبح امروز اعدام شد


( برادر عبدالمالک ريگی صبح امروز اعدام شد )

—————————————————————————

روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران: “برادر عبدالمالک ريگي صبح امروز اعدام شد. پس از عمليات حساب شده ، بدون نقص وافتخار آفرين سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگيري عبدالمالك ريگي كه در نوع خود اقدامي بي نظير بود عبدالحميد ريگي برادر عبدالمالك ريگي كه به خاطر اقدامات تروريستي و خرابكارانه خود بويژه به شهادت رساندن دهها تن از شهروندان ، ماموران نظامي و انتظامي و خانواده و اقوام خويش به اعدام محكوم شده بود و بنابر دلايلي اجراي حكم وي به تاخير افتاده بود صبح امروز اعدام شد.”

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/073295.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!