عکس خبری/ شادمانی مردم زاهدان با دستگیری شرور جنایتکار ریگی

اهدان – خبرگزاری مهر: در پی دستگیری موفقیت آمیز شرور جنایتکار عبدالمالک ریگی عصر سه شنبه مردم زاهدان با حضور در خیابانهای شهر به جشن و سرور و شادمانی پرداختند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!