ایران پس از ۲۲ بهمن؛ آتش زیر خاکستر

فضای سیاسی ایران پس از ۲۲ بهمن به‌ظاهر آرام‌به‌نظر می‌رسد. اما برخی نشانه‌ها حاکی از ادامه شرایط بحرانی است. در همین‌حال پخش فیلمی از حمله نیروهای نظامی به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد فضای جامعه را متاثر نموده است.
کوی دانشگاه؛ بغضی که پس از هشت ماه ترکید
انتشار فیلمی توسط شبکه بی بی سی فارسی از حمله نیروهای بسیج و گارد ویژه به کوی دانشگاه تهران با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است. نسخه کامل این فیلم ساعاتی پس از انتشار توسط بی بی سی، در سایت یوتیوب قابل دسترس بود.
میزان خشونت و شدت عمل نیروهای گارد ویژه در حمله به خوابگاه دانشجویان بهت و حیرت بسیاری را در پی داشت. بسیاری از کاربران اینترنت در ایران این فیلم را در وب سایت‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند.
برخی از این کاربران معتقدند انتشار این فیلم جان تازه‌ای را به جنبش سبز داده‌ و پرده از ماهیت واقعی دولت محمود احمدی‌نژاد و نیروهای حامی وی بر می‌دارد. …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!