روز جهانی زن را ۱۷ اسفند گرامی داریم

 

گزیده ای از قانون اساسی پیشنهادی ایران سکولار   

 سر آغاز 

  برابری جنسیتی: ما مردم ایران، مرد و زن، برابر هستیم و حقوق برابر داریم. دولت مردمی ما تمام امنیت و تضمین لازم برای اطمینان از اجرا و اعمال کامل برابری جنسیتی را ارائه می­کند  

 

فصل اول – اصول کلی

ماده ۲ (۱۰) برابری کامل جنسیتی بدون استثنا

 فصل سوم  حقوق مردم  

 ماده ۱۴  تمام مردم ایران از هر گروه قوم، فرهنگ یا قبیله­ای که باشند از حقوق برابر برخوردارند. رنگ، نژاد، زبان،  مذهب،  فرهنگ، جنسیت، ترجیح جنسی و امثالهم به هیچ کسی مزیت خاصی نمی­دهد و از او نمی­گیرد

 ماده ۱۵  تمام شهروندان کشور، مرد و زن، به یک میزان از حفاظت قانون برخوردارند و به یک میزان از تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی درون محدوده قانون اساسی برخوردارند

 ماده ۱۶  دولت باید از حقوق زنان در تمامی جوانب اطمینان کسب کند و به اهداف زیر برسد

حفاظت و تشویق حقوق برابر با مردان در تمامی نواحی فردی، خانوادگی، اجتماعی و دولتی

حفاظت از مادرها در زمان بارداری و حضانت فرزند و حفاظت از کودکان و حقوق آن­ها

 برپایی دادگاه­ برای محافظت و حفظ خانواده و حقوق قانونی هر دو نفر والدین 

www.iransecular.org

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!