هفت سين چيست؟

چگونه نمادهای نيروزاي نوروز به سماق و سير و سمنو تبديل شدند؟!

در 1400 سال گزشته بیش از 30 جشن سالانه یا ماهانه ایرانیان ـ یکی از دیگری زیباتر ـ که همگی از دل فرهنگ زرتشت برخاسته بودند از یادها رفت ، جشن نوروز با سرسختی شگفت آوری پا برجا ماند و حلقه نیرومندی شد برای پیوند ایرانیان به گزشته های دور خود .

با اینکه نوروز پا برجا ماند، ولي نمادهای کلیدی آن که به آن نيرو ميدادند فراموش شدند و آداب و پندارهای شگفتت آوری جای آن نمادهای نیروزا را گرفتند.

از جمله هفت امشاسپندان یا هفت سپندان که بترتیب نماد هفت نیروی افزاینده :

خرد، اندیشه نیک، راستی ، چیرگی به خود ، آرامش ، رسائی و جاودانگی بودند به سکه ، سمنو ، سرکه ، سبزه ، یا سیر تبدیل شدند !!

فراموش شد که « سین » هفت سین از نخستین حرف « سپندان » سرچشمه گرفته . و همچنین فراموش شد که هریک از این نیروهای هفتگانه افزاینده ، نگهبان یک گیاه بودند که مردم در درازای سال برای زنده ماندن به آنها نیاز داشتند . گندم ، ماشه ، جو، ارزن ، برنج ، لوبیا ، نخود از جمله آنها بودند . باین منظور این گیاهان را در خوان نوروزی میگزاشتند تا به مردم یاد آوری کنند تا در سالی که در پیش است از کشت آنها غافل نمانند . در سفره نوروزي همچنين ميوه ها ، شيريني ها و گلهاي گوناگون،شراب و آئينه و گلاب و کتاب گاتهاي زرتشت جايگاه ويژه خود را داشتند.

پس از تسخير ايران بوسيله عربها در سده هفتم ميلادي و ممنوع شدن برگزاري نوروز براي مدت 200 سال ، نه تنها نمادهای نيرومند هفت سين فراموش شدند، بلکه مفاهيم شگفت آوري مانند
« هفت ميم» و « هفت چين» و «هم شين» …و غيره که در هيچ يک از نوشتار هاي کهن در رابطه با جشنها در آئين زرتشت ديده نشده به آن افزوده گرديدند!

از جمله رسم دیگری – براستی شگفت آور – که عده ای سر در گم براه انداخته اند گزاشتن کتاب قرآن در سفره نوروزی که هیچ پیوندی با اسلام ندارد ميباشد . اين روشن است که این عمل هم بی احترامی به آن کتاب که نماد فرهنگ عرب است و هم بی احترامی به نوروز که ازنمادهاي نيرومند فرهنگ ايراني که از آئین شادي زاي زرتشت سرچشمه گرفته مي باشد.

این درست مانند گزاشتن کتاب مقدس گاتها در سفره افطار ماه رمضان یا خواندن سروده های اهورائی گاتها در مراسم سينه زنی عاشورا میباشد ! چنین کرداری نمودار فرهنگی است که انسانهای سردرگم و پاره پاره شده و بی هويت میسازد .

در پایان اجازه میخواهم که نوروز جاودانی را پيشاپيش به همگی شاد باش گفته و سالی نو پر از تندرستی و شادی برای شما آرزو کنم .

دکتر خسرو خزاعی ( پردیس )
دبير کانون
Source: http://www.gatha.org/

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!