شست اولی الامر بر ماشه اتمی

آنهایی که اهل مطالعه تاریخ هستند مکراراٌ به مواردی برمیخورند که به صراحت هرچه تمامتر گویای فاجعه ای بوده اند که متعاقب آن صورت گرفته.

باور من بر این است که بنا بر جمیع شواهد موجود فاجعه ای که منبع و منشأ آن جمهوری پر برکت است در شرف شکل گرفتن میباشد. فاجعه ای به مراتب سهمگین تر و گسترده تر از بلایی که حاکمان اسلامستیز در طی سی و یکسال گذشته بر سر مردم ایران و منطقه آورده اند. اگر هرچه زودتر جهان آزاد با محاصرۀ کامل اقتصادی نظام پر برکت در کنار کمکهای مادی و معنوی بی دریغ به مردم ایران در راسته سرنگون کردن آن دست به کار نشود تاوانی بس گران در انتظار همه خواهد بود.

سخنان امروز رهبر اولی الامر جمهوری پر برکت از آندست علائم هشدار دهنده است که نباید نادیده گرفته شود خصوصاً آنکه دیر یا زود شست مبارکش بر روی ماشه اتمی خواهد بود.

“حضرت آيت الله خامنه اي، حمايت از فلسطين را براي جمهوري اسلامي و ملت ايران، مسئله‌اي عقيدتي دانستند و افزودند: مسئله فلسطين، براي ما و مردم ما، يك تاكتيك و حتي استراتژي سياسي نيست بلكه مسئله دل و ايمان است به همين علت، ملت ايران در روز قدس نيز همچون ‪ ۲۲بهمن كه روزي متعلق به سرنوشت خودشان و كشورشان است در سراسر كشور به صحنه مي‌آيند و احساسات حقيقي خود را در دفاع از مظلومان فلسطين بيان مي كنند.

ايشان، در بخش ديگري از سخنانشان، موقعيت و سرنوشت سازشكاران را نشان دهنده بي اعتباري و بي‌فايده بودن مذاكره با دشمن صهيونيست دانستند و خاطرنشان كردند: كساني كه راه حقيقي و اصلي نجات قدس و فلسطين، يعني مبارزه و استقامت را ناديده گرفتند مجبور به قبول مسائل تحميلي دشمن شدند و اگر لحظه‌اي از آن تحميلات، پا را فراتر گذاشتند حذف و يا تحقير شدند.

رهبر انقلاب اسلامي، نفي مقاومت و مبارزه را، چه دانسته و چه ندانسته موجب ضربه زدن به ملت فلسطين خواندند و افزودند: اين واقعيات، بايد براي افكار عمومي، مستمرا بازگو شود.

حضرت آيت الله خامنه اي، نصرت خداوند را شامل دنيا و آخرت مومنان دانستند و افزودند: امكانات اقتصادي – سياسي – نظامي و تبليغاتي ملت ايران از آمريكا كمتر است اما، ما به علت نصرت قابل درك پروردگار از آمريكا قوي تر هستيم و اين نصرت را در پيشرفت روزافزون خود و عقب نشيني آمريكا، كاملا مشاهده مي‌كنيم.”

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/88120743…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!