فرمانده نیروی مقاومت بسیج: اعترافات زود هنگام عبدالمالک ریگی اثر اسلام ناب محمدی است

فرمانده نیروی مقاومت بسیج ضمن اشاره به اعترافات زودهنگام عبدالمالک ریگی گفت: اگر باراک اوباما هم به ایران بیاید، مثل ریگی به خطاهایش اعتراف خواهد کرد.

محمدرضا نقدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج دانشجویی، با تاکید بر اینکه برخی می‌گو‌یند رهبر جندالله بر اثر تزریق مواد گیج‌کننده اعتراف کرده است، گفت: ۴۸ ساعت زمان کوتاهی است و هیچ دارویی، نمی‌تواند اینگونه تاثیر بگذارد.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج ، اعترافات زودهنگام عبدالمالک ریگی را اثر اسلام ناب محمدی دانست و تاکید کرد: اسلام، جدی‌ترین دشمنان ما را درهم می‌شکند.

تلویزیون پرس‌تی‌وی، وابسته به جمهوری‌اسلامی دو روز پس از دستگیری عبدالمالک ریگی، خبر از اعترافات تلویزیونی او داد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!