وبلاگ؛ تشدید اذیت و آزار بهائیان در شهر سمنان

نامه های تهدید آمیز، شکستن شیشه و آتش زدن خانه و مغازه در نیمه شبهای سمنان! این است حقوق مساوی * با سایر شهروندان ایرانی که به بهاییان سمنان ارزانی می شود.

برای یازدهمین بار در نیمه شب 27 بهمن، منزل یحیی هدایتی مورد هجوم افرادی(به ظاهر) ناشناس قرار گرفت. این افراد، مغازه اکبر پورحسینی را نیز در این شب طعمه آتش نمودند و خسارت آفریدند.

پیش از این نیز 10 مرتبه شیشه منزل یحیی هدایتی در نیمه های شب به ضرب سنگ شکسته شد و شیشه اتوموبیل او نیز آسیب دید در حالیکه نامه ای در آن قرار داشت که بیان می داشت تمام این آزارها به علت ” بهایی” بودن وی صورت می گیرد.

این مردم آزاران، شیشه های منزل اکبر پور حسینی را نیز در شبانگاهان تاسوعا و عاشورا مورد هجوم قرار دادند و تابلوی مغازه اش را نیز تخریب کردند. بار دیگر در 2 تیر ماه مغازه نامبرده توسط همین افراد، به آتش کشیده شد؛ ولی خودِ آتش افروزان پس از ایجاد خسارت، محل را ترک نمودند.

شگفت … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!