خاتمی خواستار پرهیز از رفتار ‘ماجراجویانه’ در سیاست خارجی شد

محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران می گوید که علیرغم تلاش غربی ها برای اعمال تحریم ها علیه ایران، این کشور باید از رفتار “ماجراجویانه” در سیاست خارجی پرهیز کند تا هزینه بیشتری بر کشور تحمیل نشود.
سخنان تازه آقای خاتمی که در سایت “بنیاد باران” منعکس شده است، درست یک روز پس از آن ایراد می شود که آیت الله علی خامنه ای بار دیگر بدون نام بردن از اصلاح طلبان به انتقاد از سیاست خارجی آنان پرداخت.
آقای خاتمی در اشاره به تحریم ها علیه ایران گفت: “این سیاست دیروز بوده، امروز هست و فکر می‌کنم فردا هم خواهد بود. البته این به آن معنا نیست ما هم ماجراجویانه در عرصه حضور به هم برسانیم و این مساله را تشدید کنیم، سیاست و تدبیر ایجاب می‌کند که عاقلانه رفتار کنیم و تا آنجایی که می‌شود بهانه به دست دیگران ندهیم.”
آقای خاتمی که در دوران هشت ساله ریاست جمهوری اصل تنش زدایی را دنبال می کرد، بار دیگر تاکید کرد که “حال که ج… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!