خواست هاشمی همان خواست سبزهاست

دو روز بعد از اعلام مواضع هاشمی رفسنجانی در اجلاس مجلس خبرگان رهبری، بحث هایی پیرامون سازش پشت پرده وی که همزمان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز بر عهده دارد، با عوامل کودتا مطرح شد. موضوعی که فائزه هاشمی، دختراین شخصیت بلند پایه نظام در گفتگو با “روز” به شدت آن را رد و تصریح می کند “در شرایط فعلی هرگونه سازش، بـدون تـوجـه بـه حقوق مردم و آسیب هایی که دیده اند، زیر سؤال است.”

فائزه هاشمی در این مصاحبه از همگان می خواهد “صبور باشند و اجازه دهند آقای هاشمی مطابق روش خود عمل کند”. وی همچنین تاکید کند که “به دلیل اشتراکات خواسته های آقای هاشمی با جنبش سبز، می توان ایشان را نیز عضوی از جنبش سبز مردم ایران دانست”.

مصاحبه با فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده زن در پی می آید.

خانم هاشمی اخیرا فیلمی از ایجاد مزاحمت افراد لباس شخصی برای شما در سایت های اینترنتی منتشر شده است. جریان چه بود؟

ا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!