حمایت روسیه از تحریم هوشمند رژیم تهران

رادیو فرانسه: دیمیتری مدودوف، رئیس جمهوری روسیه، دوشنبه شب در پی دیدار و گفتگو با نیکلا سارکوزی، همتای روسی خود، گفت کشور متبوع او آمادۀ موافقت با اعمال تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فعالیت های هسته ای این کشور است به شرط آن که پیامدهای این تحریم ها متوجه مردم ایران نشود.

دیمیتری مدودوف ضمن اعلام آمادگی مسکو برای همکاری با دیگر کشورهای درگیر در این پرونده برای اعمال مجازات های جدید علیه ایران، از این که درخواست ها از جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیگیری یک برنامۀ هسته ای صلح آمیز و تحت کنترل جامعۀ بین المللی به نتیجه ای نرسیده است ابراز تأسف کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری روسیه این نکته را به صراحت بیان کرده است که بدبختانه در این اواخر در راستای حل بحران هسته ای ایران پیشرفتی در کار نبوده و اوضاع بدتر شده است.

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز به نوبۀ خود از وجود اتفا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!