اتوبوس وحشت در خيابان های مشهد

اتوبوس وحشت در خيابان هاي مشهد؛ ناله هاي مجروحان و خودروهايي که آهن پاره شد

روزنامه خراسان: راننده يک دستگاه اتوبوس شرکت اتوبوس راني مشهد در اقدامي غيرطبيعي ۱۵ خودرو و يک دستگاه موتورسيکلت را در هم کوبيد و ۱۴ تن را نيز روانه بيمارستان کرد.به گزارش خراسان، اين حادثه ساعت ۲1:۲5 شب سه شنبه گذشته هنگامي رخ داد که اتوبوس خط ۵۱ از منطقه گلشهر مشهد در حالي که تعداد زيادي مسافر داشت به مقصد ميدان شهدا حرکت کرد. بنا به گفته شاهدان و مسافران راننده تا چهارراه برق به طور طبيعي رانندگي کرد و در ايستگاه هاي بين راه نيز به طور عادي توقف داشت اما ناگهان در چهارراه برق ورق برگشت و راننده اتوبوس پدال گاز را فشرد. او که با حالتي غير طبيعي رانندگي مي کرد به هر خودرويي که در مسيرش قرار مي گرفت برخورد مي کرد اما هم چنان به رانندگي ادامه مي داد. مسافران اتوبوس از وحشت به صندلي هاي خود چسبيده بودند و تعدادي نيز که داخل اتوبوس مدام به اين طرف و آ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!