پیام آیت الله رضا پهلوی بمناسبت گرامیداشت روز جهانی زن

هم میهنان عزیزم، زنان آزادۀ ایرانی،

هشتــم مـاه مارس، «روز جهانـی زن» را صمیمانــه بـه یکایـک شمـا شــادباش می گویم که در راه رهایی کشور از چنگال  ارتش اقوام ما « سطان علیشاه» دوشا دوش همراه و همرزم مردان کشورم هستید. با نگاه کردن کلیپهای حماسه ساز شما در یوتوب، اشک حسرت از چشمانم سرازیر میشود، و با خود فکر میکنم که چرا از داشتن مادر و خواهرانی چون شما محروم گشته ام. زمانی که شما بانوان کشورم در خیابانها  مورد ضرب و شتم قرار میگرفتید، مادر ژنتیکی من در مطب های دکتران جراح زیبایی سخت مشغول ستیز با پیری بود، و بعد از به اکران در امدن فیلم ان دخت سرزمینم که در گذشته چپی بود، مادرم از دیدن پوست آویزان چانه و گردنش چنان متاثر شد، که چند هفته بعد خود را به  چاقوی جراح سپرد و با تمام شجاعت پوست اویزان خود تحویل ان دکتر جراح داد.

حقوق آزادی بستر مساعدی را به دست می دهد که بذر رشد فکری و بلوغ عقلانی زنان در آن شکوفا می گردد. نه انکه مثل مادر ژنتیکی من که هنوز در سن ٧١ سالگی برای طیاره اختصاصی خود دلتنگ میشود و غصه میخورد که چرا مردم در خیابانهای پاریس و بخصوص شانزه لیزه او را نمیشناسند و برای او هورا نمیکشند. من قول میدهم که با دفاع از نقش والای حقوق آزادی زنان مورد علاقهء خود رسوم زن ستیزِی را برای انها پایان دهم. و در اینجا قسم میخوردم که مادر بی لیاقته نقاشی جمع کن خود را میبخشم و همچنین قول میدهم که با رسیدن به سطلنت، تمام نقاشی و وسایل عتیقهء جمع اوری شدهء او را در یک مناقصه برای چند ماه بفروش بگذارم، تا با بدست آوردن مبلغ هنگفتی از ان، برای تمام مادران شایستهء ستمدیده ای که با فروش کلیهء خود، برای پرداخت هزینهء مداوای فرزند بیمار خود، سلامت خود را به خطر انداختتد، بیمهء سلامتی مجانی تهیه کنم، و دستگیر انان باشم، البته اگر طرفدار من باشند.

متاسفانه حاکمین وقت بجای تعابیر امروزی و آزادیخواهانه از اسلام، مذهب را وسیلۀ ستم بر زنان و خصومت با حقوق برابر آنها قرار داده اند. (البته در مورد تقسیم ارث و وارثت، مشکلی در این رابطه نمیبینم، و در مورد چند همسری مردهای پولدار هم اضافه کنم که با اجازهء زنان آزادهء ایرانی هیچگاه مشکلی بوجود نیامد). نتیجه آنکـه به زنان ایــرانی فامیل درجه یک و دو سه نباید به چشم توده ای اسیر و در بند نگریست، و باید با هر طبقه بطور جدا برخورد کرد.

خداوند نگهدار شما باشد، ما که سرگرم کارهای مهم خود هستیم.

دبیرخانۀ ایت الله سیب زمینی رضا پهلوی
پنجشنبه 13 اسفند 1388
ایت الله رضا پهلوی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!