گسترش تجمعات و اعتراضات کارگری؛ شیراز، قزوین، مازندران و اصفهان

گسترش تجمعات و اعتراضات کارگری؛ شیراز، قزوین، مازندران و اصفهان

بسیاری از كارخانجات بین یك ماه تا یك سال دستمزد كارگران را پرداخت نكرده اند
جنبش راه سبز (جرس): کارگران و کارکنان چندین واحد تولیدی بزرگ کشور دراستانهای فارس، مازندران، قزوین و اصفهان، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای چند ماه اخیر خود دست به تجمعات اعتراضی و دامنه دار زده، خواستار پاسخگوئی مسئولین در این رابطه شده اند.

در همین حال چند تن از اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس، ضمن اعلام این مطلب که بسیاری از کارخانجات بین یک تا دوازده ماه حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده اند، از “شبیه شوخی” بودن دستمزدهای فعلی کارگران کشور خبر دادند و یک عضو بلند پایه مجلس نیز از وقوع تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سالِ پیشِ رو خبر داد.

ادامه اعتراضات کارگران قزوین و برخورد ماموران
در ادامه اعتراضات كارگران شركت چینى البرز که به دلیل عدم پرداخت ماههاحقوق ومز… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!