اجرای حکم قطع عضو در خوزستان

((((((((((( اجرای حکم قطع عضو در خوزستان  )))))))))))

—————————————————————————

خبرگزاری هرانا – با اینکه قطع عضوی در بدن درطی سی سال گذشته از جمله مجازات هایی است که به ندرت در محاکم دادگستری به اجرا در می آید، به تازگی در اهواز چنین حکمی اجرا شده است.

به گزارش گروه حوادث ایسکانیوز ، دادگستری خوزستان با اعلام خبر قطع عضو یک مجرم به سرقت تصریح کرد: حکم قطع عضو “شوقی – ز” پس از طی مراحل قانونی و شرعی در محل زندان “کارون” اهواز به اجرا درآمد. وی با توجه به مدرک های موجود ، محارب بود و حکم سنگین بر اساس مبارزه قاطع با مجرمان خطرناک اجرا شد.

از سوی دیگر یکی از اشرار سوسنگرد در میدان “لاله” این شهرستان شلاق خورد. “مهدی – ح” ششم مرداد 87 با تیراندازی در خانه یکی از شهروندان به تیراندازی پرداخته بود. این فرد، پیش تر به جرم حمل سلاح گرم و تیراندازی زندانی شده بود.

شایان ذکر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!