«محمد ملکى، رییس پیشین دانشگاه تهران به محاربه متهم شده است»

وکیل مدافع محمد ملکى، نخستین رییس دانشگاه تهران پس از پیروزى انقلاب اسلامى که در جریان رویدادهاى پس از انتخابات در ایران بازداشت شده بود، می گوید وی به محاربه متهم شده است.

به گزارش خبرگزارى کار ایران، ایلنا، محمد شریف وکیل مدافع محمد ملکى، نخستین رییس دانشگاه تهران پس از پیروزى انقلاب اسلامى از متهم شدن موکلش به «محاربه» خبر داده است.

به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران، دکتر محمد ملکى نیز در اواخر مرداد ماه سال جارى از سوى ماموران امنیتى بازداشت شد.

وى که ۷۶ سال سن دارد و علاوه بر بیمارى سرطان پروستات، از بیمارى دیابت و نارسایى قلبى نیز رنج مى‌برد، از جمله سالخورده‌ترین بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات در این به شمار مى‌آمد.

رییس پیشین دانشگاه تهران پس از تحمل ۱۹۱ روز زندان در روز دهم اسفند با پرداخت وثیقه صد میلیون تومانى آزاد شد.

آقاى محمد شریف، وکیل دکتر …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!