اسراییل و سوریه نیروگاه های اتمی تاسیس می کنند

اسراییل و سوریه اعلام کرده اند آنها طرح هایی را برای تولید انرژی اتمی بررسی می کنند.

هر دو کشور قصد خود را روز سه شنبه در جریان کنفرانس بین المللی انرژی اتمی غیر نظامی در پاریس اعلام داشتند.

«یوزی لاندو» وزیر تاسیسات زیربنایی اسراییل می گوید در هر نیروگاه اتمی که در کشور ساخته می شود، تمام معیارهای ایمنی بین المللی رعایت خواهد شد. او همچنین گفت اسراییل مایل است در مساله ساختن نیروگاه های اتمی با همسایگانش همکاری کند، اما توضیح بیشتری نداد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!