رضا شاه واقعا به اين مملكت خدمت كرده است

صادق زيباكلام در برنامه سياست ايراني كه شامگاه دوشنبه 16 اسفند از شبكه چهار تلويزيون دولتي ايران پخش شد، در اظهارات بي سابقه‌اي از «خدمات» رضاشاه پهلوي گفت و او را «خادم ملت و مملكت» بر شمرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!