پدر رامین پوراندرجانی: قاتل فرزندم را معرفی و محاکمه کنید

اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک روز گذشته در حالی پشت درهای بسته و به دور از نظارت افکار عمومی برگزار شد که متهمان اصلی فجایع کهریزک در پست های دولتی، نظامی و قضایی همچنان مشغول به کار هستند.همزمان خانواده رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه ای که دو روز قبل از جان باختن قربانیان کهریزک آنها را مورد معاینه قرار داده بود و به نحو مشکوکی کشته شد، به “روز” گفتند که خواهان شناسایی و محاکمه قاتل فرزندشان هستند.

دادگاهی برای هیچ!

روز گذشته روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح از برگزاری دادگاه غیرعلنی متهمان کهریزک خبر داد اما هیچ اشاره ای به اسامی متهمان و اتهامات آنها نکرد و هیچ توضیحی در این زمینه نداد.

این روابط عمومی اعلام کرد: “کیفرخواست برای تمام متهمان این پرونده که تعداد آنها ۱۲ نفر اعلام شده است، خوانده شد و موضوع اتهام ها و دلایل آن به وسیله رئیس دادگاه به کلیه متهمان تفهیم شد”.

پیشت…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!