روزنامه روسی: آمریکا به رژیم تهران حمله خواهد کرد

 روزنامه روسی: آمریکا به رژیم تهران حمله خواهد کرد

—————————————————————————

خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، 19 اسفند ماه

روزنامه روسی “وزگلیاد” روز چهارشنبه می نویسد: اگر تحریمات پیشنهاد جامعه بین الملل مانع بلندپروازی های جمهوری اسلامی ایران نشوند، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله خواهند کرد. برای اولین بار “گابریلا شالف” سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد درباره آماده سازی عملیات نظامی علیه تهران علناً صحبت کرد. برخی کشورها چنین ظنی دارند که اکنون آمریکا می خواهد هر بهانه ای پیدا کند تا با توسل به زور با ایران تسویه حساب کند.

این روزنامه می نویسد: اسرائیل برای اولین بار بر آمادگی ارتش خود و آمریکا برای آغاز جنگ با ایران تایید کرد. پیشتر چنین سوءظنی به کرات دیده می شد و از جمله برنامه واشنگتن برای استقرار مجموعه های موشکی ضدهوایی “پاتریوت” در کشورهای حاشیه خ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!