پليس با هر گونه آلودگي صوتي در چهارشنبه آخر سال برخورد مي‌كند

رئيس پليس پيشگيري فرماندهي نيروي انتظامي خوزستان گفت: پليس طبق وظيفه خود با هر گونه آلودگي صوتي و مزاحمت براي مردم كه شاخصه جرم است، برخورد جدي مي‌كند.

رئيس پليس پيشگيري نيروي انتظامي خوزستان ظفر ملك‌زاده ظهر امروز در نشست مطبوعاتي با اصحاب رسانه اظهار داشت: با مزاحماني كه موجب سلب آسايش عمومي و ايجاد آلودگي صوتي مي‌شوند برخورد مي‌شود.
وي نقش والدين را در پيشگيري از اتفاقات آتش‌سوزي و انفجارات چهارشنبه آخر سال اساسي خواند و گفت: خانواده‌ها با نظارت بر نحوه رفتارهاي فرزندان خود در چهارشنبه آخر سال و با برنامه‌ريزي درست و بي‌خطر، موجب شادي و نشاط خود و در نتيجه جامعه را فراهم مي‌آورند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!