جعفر پناهی و محمد رسول اف در سلول انفرادی

جرس: طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی در پی تلاشهای بی وقفه و مراجعات متعدد به دادستانی تهران، عصر امروز موفق به گفتگوی تلفنی با همسر خود شد.
خبرنگار «پویا خبر» از تهران گزارش می دهد کهجعفر پناهی به دلیل بازداشت در سلول انفرادی بند 209 پس از گفتگو با همسر خود از آزادی وی، فرزند و دیگر همکارانش مطلع می شود.
محمد رسول اف نیز پس از تماس تلفنی امروز با خانواده از آزادی دستگیر شدگان مطلع شده است.
بازجو پرونده علت عدم آزادی جعفر پناهی را عدم همکاری و پذیرش اتهامات دانسته است.
هم چنین خبرنگار پویا خبر گزارش می دهد که اتهام مهدی پورموسی مدیر تولید آخرین فیلم جعفر پناهی، همکاری با بهمن قبادی اعلام شده است. مهدی پور موسی نیز با خانواده خود تماس داشته و قرار است با سپردن وثیقه آزاد شود.
خانواده های این سه زندانی طی نامه هایی جداگانه از دادستانی تهران خواستار ملاقات فوری و حضوری با زندانیان خود شدند.
خانواده های جعفر پنا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!